რეკვიზიტები

სიდენტიფიკაციო კოდი: 404974863
ანგარიშის ნომერი: GE49BG0000000297157100 (საქართველოს ბანკი)
ანგარიშის ნომერი: GE13TB7865636020100007 (თიბისი ბანკი)


საბანკო ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვის შემთხვევაში გთხოვთ აცნობეთ ოპერატორს.